...


الان ابهّتم جلو خواهزاده‌هام زیر سوال رفته کی جوابگوعه؟!

من بازم همانم که در خلقت اسم خود مانده‌. 

پ.ن: مسخره‌ست. سه سال پیش شماره‌ هر دو چشمم 0.25 بود. حالا یکیش صفره، اون‌یکی 0.5...و بلاخره بازگشتِ دوباره به محفل عینکی‌ها...