همگی می‌دونیم فضایِ وبلاگ‌نویسی به گونه‌ایه که هر روز و توی هر وبی جملات قابل تامل و حتی طنز و ... گفته‌ می‌شه.

تا جایی که امکان داره و یادم باشه بعضی‌هاشونو به صورت عکس‌نوشته اینجا می‌ذارم.

[صرفاً جهتِ یادگاری]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فرستنده: نیلی

[1396.4.4]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فرستنده: نیلی

[1396.4.11]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فرستنده: الیوت

[1396.4.13]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فرستنده: الیوت

[1396.4.26]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فرستندهنیلی

[1396.5.17]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فرستندهنیلی

[تاریخش یادم نیست]

لازم به ذکره که از کسی شنیده بودن این جمله رو...

 

بروز خواهد شد! :)