هیچ چیز به اندازه ی ظرف شستن توان بی حال کردن مرا ندارد. 

اگر بدانم کدام مخ نشسته ای، این ظرف شستن را رایج کرده، نزدش رفته و دو عدد سیلی حواله ی لپ هایش می کنم. وقتی این حرف را در حضور فرد مستبد و دیکتاتور خانه یا به زبان ساده تر همان مادر، به زبان می آورم، با چشمانش چنان چشم غره ای می رود که دردش از بمب اتمی که بر سر هیروشیما هم خورد، بیشتر است!
هر چه هوار می زنم : "بابا ایها المستبد! ظرف شستن جان از تنم می رباید. " عذر می خواهم... ولی محل سگ به ما نمی گذارد. هر وقت جرات می کنم و می گویم: "من، ظرف، شستن، نمی کنم! http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif " مقدار زیادی بحث صورت می گیرد و حرف او این است:
- وقتی بزرگ شدی، مستقل شدی یا هر چیز دیگه ( من هم که اصلا نمی دانم از چه چیز دیگری سخن می گویدhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_biggrin.gif) باید این روحیه ی کدبانویی رو داشته باشی! نه که روز اول مثل مُرده ی نشسته، برگردی اینجا و بگی بیا ظرفامو بشور!
من- خوب آدم تو موقعیتش قرار بگیره، مجبور می شه اون کارو انجام بده.
- تو کدوم موقعیت؟! (نگاه مشکوک)
من نیز وقتی بحث به اینجا می کشد خودم را به آشفتگی می زنم و راست می ایستم و با صدای مثلا بغض داری می گویم:
- اصلا همه کارات برا اینه که زودتر منو شوهر بدی و از دستم راحت شی!
و آه...! که در برهه ای از زمان، این حرف نقطه ضعف مادر بود و کمی نرم می شد. چون با خودش می گفت: "اگر همین طور سخت گیری کنم، روحیه ی دخترم خدشه دار می شود و حس اضافی بودن به او دست می دهد." ولی از وقتی فهمید این حرفِ بی ربط من برای رد گم کنی است، همان طور که از اول گفتم دیگر محل سگ هم به من نگذاشت http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_smile.gif

+ و من خودم همچنان در عجبم بعد از سه سال، کِی قرار است این روحیه ی کدبانویی در من وجود آید...هر چند همین حالا هم با زور و دیکتاتوری، روحیه ی کدبانویی در من وول می خورد! با زور ها...!