نمره هامو بچه ها D:

با این اعتماد به نفسم می خوام برم رشته ی ریاضیD: