یه ساله شدنت مبارک فِسگِلیه من! :)


یکی از فانتزی هام اینه که آرین زودتر بزرگ شه و بعد اینو بش نشون بدم و دیگه اوف! واویلا D:


 فسقلِ ما :)

بچه ها براتون آروزی خاله و دایی و عمه و عمو شدن میکنم

چون لذتش تو کمتر چیزی پیدا میشه! :)