وقتی من در دورانِ طفولیت عسل و تخم‌مرغ رو با هم قاطی کردم و خوردمش، دلیل نمی‌شه الان کسی بهم اعتمادِ غذایی نداشته باشه. امروز ساعت 10.30 [ق.ب] مادر زنگ زده خانه...می‌گه تا برمی‌گردیم پیاز سرخ کن. می‌گم بعدش چی‌کار کنم؟ می‌خوای چی درست کنی اصلا؟ می‌گه حالا تو فعلا پیازا رو سرخ کن. شاید یه فرجی شد و زود برگردیم.