با اینکه موی دختر خانوم‌ها 60 و یا بیشتر از 60 سانتی‌متر [چند سانت پایین‌تر از کمر] شه، موافقید یا مخالف؟!

چه از روی منطق چه از روی احساس...