شکست عشقی رو وقتی خوردم که فهمیدم بادمجون جزوِ بی خاصیت‌ترین صیفیجاته!