اولِ رفاقتمان [بعد از محرم سالِ 91]

وَ


خب دیگه...شلوغش نمی‌کنم. یک سره بریم سرِ اصلِ مطلب...

بله برونِ فاطمه [تیرِ 96]

لباس آبیِ فاطمه‌ـس!


عقدِ فاطمه [مردادِ 96]

دیگه معلومه کدوم فاطمه‌ـس! :|


پی نوشت: سانسورام چند تا کشته مرده داده جانِ من؟! دست بالا کنید ببینم! :)

پی نوشت2: در واقع چهار نفریم...اگه گاهی پنج نفر می‌شیم دست خودمان نیست[مزاحم می‌شوند] و اگه گاهی سه نفر می‌شیم دستِ خودمان است! [یه نفرمون نتونسته بیاد]

پی نوشت3: یک بازیِ بامزه... :|

مزاحم را در عکس زیر پیدا کنید!