امروز صبح باید برم مدرسه! 
هفته ی قبل که رفتم، گفتن از بین 11 نفر فقط 4 نفر از کلاسمون نمره ی زیر 13 نداشتن! [حالا اون 13.5 منم به روم نیارید]
همچنین با لوتی گری اضافه کردن: دادا! کلاس چهار نفره دیدین خیره! 

منحل شدن یا نشدن کلاس، امروز معلوم می شه!
الان نوجوون مردمو به بی خوابی مزمن دچار کردن؛ کی جوابگوعه؟! 
[ اصلا لازم نیست به روم بیارید که کامنت من ساعت چهار صبح دیروز در وب آندرومدا، دیده شده]

نکته ی مهم اینجاست که منحل شدن کلاس ما می تونه وقایع زیر رو به دنبال داشته باشه:
بد ترین حالت--> پاس کردن زیست و تغییر رشته به تجربی و ماندن در شاهد!
بهترین حالت--> کوچ کردن به یک مدرسه ی سطح پایین تر و بالا آوردن معدل به آسانی! D: زیبا جادار مطمئن!

نا متعادل نوشت: له شده ترین رشته ی دنیا با کمترین داوطلب!
حداقل اگر تعداد داوطلبان زیاد بود، دو نفر معدل بالا رو از مدارس دیگه جذب می کردن و افراد کلاس زیاد می شد و لازم نبود ما بدبختا جور اون زیر سیزده ایا رو بکشیم! ووش!
[با نشیمن گاهش به شیدا -نمره اول کلاس- تلنگری می زند و خود را به زور در جمع بالا 13 های کلاس -ترجیحا مخ های کلاس- جا می دهد!]

در کل حرف حسابم اینه:
محتاج دعام!