[تا حالا کتاب هایی هدیه گرفتیم که پشت نویسی شده. در این بازی باید عکس اون نوشته هارو بذاریم. برای تداعی خاطرات...!]

اول از همه عکس کل کتاب هایی که بهم اهدا شده رو قرار می دم!

از سمت راست به چپ...از کوچکی تا بزرگی! تغییر مضمون کتاب ها، برام دوست داشتنیه! :)

حالا با توجه به بی ذوق بودن افراد هدیه دهنده، تعداد اندکی از کتاب های پیش نویس شده رو قرار می دم.

پایینی از سمت راست، پشت نویسی نیست...فقط یک خواهر زاده، پشت یه کتاب داستان [در عکس اولی نیستش!] اینو کشید و به خالش داد...کتاب داستانی که مال خودش بود! 

روانی نیلوفر نوشتنش بودم و هستم! :)


این پست، مربوط می شه به بازی ای که آقای هولدن به راه انداختن!

بازی وبلاگی "گاهی به کتاب هایت نگاه کن"

تشکر از آقای گلبول سفید! :)